shadow605

30 tekstów – auto­rem jest sha­dow605.

Nie liczy­my chwil szczęścia..
A po­tem narze­kamy że trwają za krótko! 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 stycznia 2011, 16:17

Cza­sami przychodzi zmie­rzyć się nam z cieniami naszej przeszłości.... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 stycznia 2011, 18:08

Słuchać kłam­stw -- Gdy zna się prawdę...

BEZCENNE 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 grudnia 2010, 22:11

Pod­biegła rzu­ciła mu się w ra­miona po­całowała była szczęśli­wa a usłyszała od niego....

Skończ i Wyjdź!!!!!!!! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2010, 09:33

I wiem ,że od przy­jaźni do miłości cien­ka linia....
Ale nie ma na co liczyć jak miłość się skończy przy­jaźń nie przet­rwa....In­spi­rowa­ne obito:) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 listopada 2010, 09:55

Miłość!!!

Czym jest miłość jeżeli wiesz, że nie możesz mieć wszys­tkiego o czym marzysz o czym śnisz... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 listopada 2010, 18:26

Jak to po­wie­dział mój wykładowca:)


Bóg stworzył fa­ceta żeby zacząć od zera...

Ale ko­bietę stworzył ze je­go żeb­ra(bo­ku) aby wier­nie
stała u je­go bo­ku i mu towarzyszyła...... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 października 2010, 07:38

- Piłaś coś !?
- Tak piłam swo­je łzy... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 października 2010, 08:38

Rozsądek- pra­wie jak kom­pas bo on wska­zuje nam drogę gdzie da­lej podążyć..... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 października 2010, 10:43

Ni­by ra­zem a dwa od­ległe światy..... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 października 2010, 19:34

shadow605

shadow605

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność